Studies

To the left – Ingrid

Det tecknades och ritades för jämnan hemma hos familjen Carlsson, av i första hand systrarna Ingrid och Signe, Pappa Johan fick ständigt införskaffa pennor, kritor samt papper varje gång han besökte Uddevalla.

Avgångsbetyg från folkskolan i Bön inom Bokenäs skoldistrikt i Göteborgs & Bohus län, Ingrid Elise Carlsson född den 25 juni 1921 och inskriven den 15 aug 1931, har vid avgångsexamen denna dag erhållit följande vitsord.

Med Utmärkt Beröm Godkänd:
Kristendomskunskap, Geografi, Naturkunnighet, Historia, Gymnastik med lek och idrott.

Med Beröm Godkänd:
Modersmålet, Tal och läsövningar, Skrivning och språklära, Välskrivning, Räkning och Geometri, Hembygdsundervisning, Arbetsövningar, Slöjd.

Berömlig: Teckning

NKI-skolan

I slutet av 1930 talet och början 1940 talet.
Teckningskurs på NKI-skolan (Nordiska korrespondensinstitutet), Ingrid Ström (tidigare Carlsson) född den 25 juni 1921 i Bokenäs församling, Göteborgs-och Bohus län, har vid NKI-skolan idkat korrespondensstudier inom Tecknings- och målningsskolan och har på grundval av utförda och granskade uppgifter erhållit följande vitsord ”Med beröm godkänd” i genomgångna och avslutade kurser i Illustrationsteckning, Materiallära, Färgharmonilära, Stillbildsmålning, Landskapsmålning, Figurmålning, Djurmålning, Porträttmålning.

Lite om NKI:
NKI-skolan, Nordiska korrespondensinstitutet, tidigare Noréns korrespondensinstitut, grundades i Malmö 1910 och var en av Sveriges största skolor för korrespondensundervisning. Det slogs samman 1922 med Osby korrespondensinstitut som även det grundats 1910. 1937 fanns kurser för gymnasiestadiet och från 1940 anordnades ingenjörsexamen där NKI-ingenjörer utexaminerades. De så kallade NKI-realskolorna startade 1941. Skolan har givit ut ett känt uppslagsverk, NKI-skolans uppslagsbok, som sålts i 200 000 exemplar, Uppslagsboken gavs ut mellan 1937 och 1952. NKI-skolan slogs samman med Hermods 1965.

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

1974 – Septemberakademin i Gerlesborg
Kurstid: 4 veckor med början 1 september
Rektor: Arne Isacsson
Vice Skolchef: Georg Suttner
Lärare: Lizzie Olsson-Arle, Georg Suttner och Arne Isacsson samt Asmund Arle

Lite Stiftelsen Gerlesborgsskolan samt Septemberakademin (skrivet 1974):

Gerlesborgskolan är Nordens största fria konstskola och Ligger vid Bottnafjorden i Tanums kommun i Bohuslän. Skolans. läge är idealiskt för friluftsstudier i landskapsmåleri, som alltid varit en viktig del av undervisningen. Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver verksamhet vid två skolor. Dels skolan i Bohuslän som grundades 1944 i Gerlesborg och dels skolan i Stockholm som startades 1958.

Rektor och grundare av skolan är eldsjälen Arne Isacsson som i 30 år lett skolans arbete, till att börja med utan ekonomisk hjälp. Skolans situation var mycket kärv. Den hotades av nedläggning I96I-I962. Ekonomin förbättrades 1963 genom att Stiftelsen Gerlesborgsskolan bildades. Skolan fick ett fast årligt stöd, som sedermera övergick i anslag över statens kulturbudget och successivt höjdes. Expansionen är nu ett faktum. Elevbostäder byggs, förbättringar utförs och nya kurser planeras.

Arne Isacsson är ännu skolans rektor. Hans mål att skapa ett kulturcentrum med plats för konstnärer av olika slag, har nu förverkligats. Målare, skulptörer, författare, teater och TV-folk kan nu träffas under samma tak för livgivande samarbete. Konserter med goda musiker anordnas till glädje för lärare, elever och ortsbefolkning. konsertverksamheten är en gammal tradition på skolan.

Många goda lärare har under årens lopp varit knutna till skolan. Georg Suttner, biträdande skolchef, har i många år lett skolans utlandsverksamhet med studieresor i olika länder: Frankrike, Schweiz, Provence, Grekland, Holland.

Skolan är öppen sommartid. 1 juni anordnas kurser för skolungdom. Kurs i färgkunskap en vecka i juli. Målningskurs i Augusti. Septemberakademin (21 aug.—20 sept.) för erfarna elever och Academie Libre under oktober för utövande konstnärer och förutvarande septemberakademister.

Septemberakademin för mogna konstnärer startades i början av 50-talet och har under många år samlat skolans mest erfarna elever och många redan utbildade konstnärer till en koncentrerad arbetsperiod i det bohuslänska landskapet under dess måleristiskt rikaste tid.

Starka traditioner är förknippade med septemberakademien och många lärare och elever har återvänt till den år efter år. Per Lindekrantz var den förste läraren och undervisade i fem år, varefter Otte Sköld övertog. Därefter kom Sixten Lundbohm och sedan Arne Cassel och den danske målaren och teoretikern Ejler Bille.

Under de senaste åren har Arne Isacsson och Georg Suttner undervisat gemensamt. 1973 var den norske konstnären Anders Kjaer gästlärare. I år kommer Lizzie Olsson-Arle att leda septemberakademien. Georg Suttner och Arne Isacsson medverkar vid allmän, gemensam kritik och Asmund Arle är gästlärare.

Deltagare Septemberakademin 1974:
Almström Kristina (Tumba), Andersson Britt-Marie (Stockholm), Berg Ellen (Strömstad) Båmstedt Margareta (Karlstad), Elmstam Birgit, (Stockholm), Elmlund Gunilla (Rönnäng) Grunditz Marianne (Älvsjö), Gustafssson Nils-Göran (Skillingaryd), Haking Richard (Djursholm), Johansson Anna Lisa (Uddevalla), Johonson Torsten (Södertälje), de Jounge Lisa (Bromölla), Karneman Birgitta (Bandhagen), Knif Erik (Jakobstad, Finland), Larris Mona (Charlottenlund, Danmark), Larsson Lars-Ove (Uddevalla), Lindberg Ingrid (Göteborg), Lindberg Ulla (Karlstad), Lundström Ivar (Kronoby, Finland), Mowitz Barbro (Skara), Nordström Ester (Göteborg), Norlin John (Dals Långhed), Petersson Sven (Trollhättan), Rosengren Birgit (Göteborg), Rosen Barbro (Fristad), Rudman Greta ( Dals Långhed), Rutgersson Louise (Henån), Strand Margareta (Stockholm), Ström Ingrid (Mölndal), Stålbrand-Hammächer Aune ( Motala), Warg Svante (Örebro), Wennberg Göran (Vällingby), Öije Abel Karin (Upplands Väsby), Östling Anders (Tyresö), Östlund Lars (Borlänge).

Ölands Folkhögskola

Lite om Ölands folkhögskola , Ölands Skogsby: Ölands folkhögskola är en folkhögskola på Öland, grundad 1906. Den är belägen i Ölands Skogsby.

1975
Kurs i Grafiska Tekniker inkl. materiallära konsthistoria
Plats: Ölands Folkhögskola, Ölands Skogsby
Lärare: Per Lindecrantz
Rektor: Bertil Jonsson
Kurstid: 2 veckor (2-15 juli)

1976
Kurs i Grafiska Tekniker inkl. materiallära konsthistoria
Plats: Ölands Folkhögskola, Ölands Skogsby
Lärare: Per Lindecrantz
Rektor: vik. Linette Berndtsson (Göran Palm)
Kurstid: 2 veckor (1-14 juli)

Deltagare 1975:
Biuw Kersti, Järna
Eldhagen Barbro, Stockholm
Ericsson Eric, Strängnäs
Fish Gertrude, Paris 75006
Hagmarker Sven, 560 28 Lekeryd
Hultman Sven, Västervik
Håkansson Sigvard, Linghem
Knapp Franz
Salomonsson Tyra, Åmål
Ström Ingrid, Mölndal
Strominger Ingrid, USA

Konstnärernas Kollektivverkstad

Konstnärernas Kollektivverkstad (startade 1974) , Slottet, Banehagsgatan 1 (Gamla Sockerbruket) Göteborg. Ingrid Medlem i konstnärernas kollektivverkstad , KKV mellan 1977 – 1997 alltså ca 20 år där hon gick olika kurser bl.a. i Grafik, Glasgjutning, Metallemaljering mm. Ingrid skapade många alster i ovan nämnda tekniker på Konstnärernas Kollektivverkstad.

1977
Kurs i Koppargrafik för yrkesverksamma konstnärer
Plats: Kollektivverkstad, Slottet, Gamla Carnigie i Göteborg
Lärare: Rune Claesson
Kurstid: 2 veckor med början 17 januari
Länsarbetarnämnden i Göteborgs och Bohuslän

1978
Kurs i Koppargrafik för yrkesverksamma konstnärer
Plats: Kollektivverkstad, Slottet, Banehagsgatan 1 (Gamla Sockerbruket) Göteborg
Lärare: Kjell-Åke Gerinder
Kurstid: 2 veckor med början 20 november
Länsarbetarnämnden i Göteborgs och Bohuslän

1980
Kurs i Glasgjutning för yrkeskonstnärer
Lärare: Georg Suttner, Prefekt
Plats: Konstnärernas Kollektivverkstad, Banehagsgatan 1, Göteborg
Kurstid: 4 veckor, 3 november – 5 december
Valands Konsthögskola, Göteborgs Universitet

Deltagare Glasgjutning:
Knut-Yngve Dahlbäck, V:a Frölunda
Lennart Landqvist, Göteborg
Bertil Lengstrand, Brännö
Lotte Pile, Alafors
Friedrich Senger, Göteborg
Ingrid Ström, Mölndal
Anie Stålkrantz, Linköping
Britt-Marie Jern, Göteborg
Lars-Erik Anden, Göteborg

1984
Kurs i Metallemaljering för yrkesverksamma konstnärer.
(mer specifikt, blästring, grundemaljering och målning av plåt)
Plats: Konstnärernas Kollektivverkstad, Banehagsgatan 1, Göteborg
Lärare: Knut Yngve Dhalbäck
Kurstid: 4 veckor, 20 feb – 16 mars
Skolöverstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän

Om Konstnärernas Kollektivverkstad: Slottet, Banehagsgatan 1 (Gamla Sockerbruket) Göteborg

Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg är en ideell förening som bildades 1974 av en grupp konstnärer i samarbete med Göteborgs Kommun som sedan starten helhjärtat stött verksamheten. Nu finns 11 avdelningar som är öppna för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverk. Flera av avdelningarna är uppbyggda, helt eller delvis, med ekonomiskt stöd från Konstnärsnämnden och Sveriges Bildkonstnärsfond m.fl.

Genom åren har kollektivverkstaden i Göteborg också arrangerat ett stort antal yrkesinriktade kurser för konstnärer och konsthantverkare inom olika teknikområden. Kurserna har varit dels i egen regi, dels i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur. KKV Göteborg har möjlighet att arrangera teknikkurser i samtliga discipliner. Verkstan håller vanligtvis öppet för allmänheten under Kulturnatta och Majornas Konstrunda.

Litografi

I Litografi deltog Ingrid i kurser hos Gösta Andersson i hans Litografiska verkstad, vid Kronhusbodarna i Göteborg, Ingrid har utfört i stort sett samtliga litografier hos Gösta Andersson Kronhusbodarna sedermera i Pixbo efter att Gösta Andersson flyttat sin verkstad dit, efter att Gösta Andersson slutat med sin verksamhet så utförde Ingrid sina litografier vid Litografiska föreningen Vulcanön Tidaholm.

Gösta Andersson om Litografi:
”I mitt arbete med Litografi tecknar och målar jag efter en förlaga som finns som en vision någonstans inne i huvet. Tryckningen sker helt för hand i en gammal över tryckpress tillverkad någon gång vid sekelskiftet. Som regel trycker jag ett trettiotal grundbilder, och genom att byta papper och färg erhåller jag en stor variation i en liten upplaga. En del tryck försvinner under arbetets gång i papperskorgen, och ur de kvarvarande urskiljes de som får representera den ursprungliga tanken. Dessa stämplas, numreras, varudeklareras och signeras. Det gängse bruket att med fotografisk teknik mångfaldiga en redan före tryckningen färdigställd bild eller att arbeta manuellt på plåten eller filmen och sedan låta en maskin ta hand om tryckningen är enligt min mening inte litografi utan offset. Till motsats från min uppfattning om vad Litografi är syftar en sådan reproducerande teknik till minsta möjliga variation. Med dess hjälp åstadkommes tre –fyrahundra eller tusen perfekt maskintryckta bilder som utges för att vara litografier eller till och med originallitografier Endast den direkta original-tryckmetoden från sten handtrycket ger åt bilden dess speciella kvalitet och charm / GÖSTA ANDERSON”

Gips

Gipsgjutning (armerad gips), Ingrid deltog i en privat kurs som hölls i Göteborg. Detta är en mycket spännande teknik, i detta aktuella fallet hade vi en kvinna som modell.

Papperslitografi

Tekniken Papperslitografin ”snappade” Ingrid upp någonstans på vägen, vilken är en mycket intressant teknik som tyvärr inte används så mycket i Sverige, arbetsmomenten är att jämföra med traditionell litografi på det ”rätta sättet” dock är det inga tunga lyft av stenar m.m. “Stenarna ersätts” med “Papper” avsedd för denna teknik, när Ingrid började med tekniken Papperslitografi fick man vid denna tidpunkt köpa ifrån utlandet, Ingrid köpte “Pappret” ifrån USA.

Egna Kurser

Kursledare Medborgarskolan kurser i Oljemålning och Akvarell – Färg och Form.

Ateljén Kämpegatan 38 – Våren 1982

Ateljén Kämpegatan 38 – Hösten 1986

Åbyskolan – Våren 1986

Autodidact
NKI-school
Foundation Gerlesborgsskolan
Ölands Folkhögskola
Artists Collective Workshop
Lithography
Gypsum
Paperlitography
Own Courses

Autodidact

Basically, Ingrid Ström is Autodidact. Autodidact: self_teaching, to acquire expertise without receiving formal instruction from another.The word stems from the Greek autos (“self”) och didaskein (“learn”, “teach”), and thus means “self_taught”. One autodidact person is a self-taught person. Svepetorpsskolan: Already in elementary school (Svepetorpsskolan) was her teacher aware that Ingrid and her sisters Signe and Sofia had artistic traits that teacher tried to encourage as much as possible. A small episode that Ingrid told about, “a day in elementary school, there were crayons at the blackboard and when I tried these during a break, the result was a horse that teacher thought was so good, that it was preserved throughout the year, it was counted and written around the artwork throughout the school year” It was signed and designed all the time at home with family Carlsson, primarily of the sisters Ingrid and Signe, Pappa Johan got continually acquire pencils, crayons and paper each time he visited Uddevalla. Grades from the elementary school in Bokenäs, districts Göteborgs & Bohus, Ingrid Elise Carlsson born on 25 June 1921, and enrolled August 15, 1931, has at leaving certificate this day received the following grades. Excellent with Distinction: Christianity Knowledge, Geography, nature study, history, Gymnastics with play, Pass with distinction: Mother tongue, speech and reading exercises, writing and grammar, penmanship, arithmetic and geometry, Local History of Education, Employment Exercises, Crafts Praiseworthy: Drawing

NKI-school

In the late 1930’s and early 1940’s. The subscription course on NKI school (Nordic correspondence Institute), Ingrid Ström (formerly Carlsson) born on 25 June 1921 in Bokenäs congregation, Göteborgs & Bohus län, has been at the NKI school and engaging in correspondence studies in drawing and paintingschool and have under performed and reviewed data obtained following credentials “with distinction” in the past and completed courses in illustration Drawing, Materials, Color Harmony, Stills Painting, Landscape Painting, Figure Painting, Animal Painting, Portrait Painting. About NKI school: NKI school, Nordic correspondence Institute, formerly Noréns correspondence institute, founded in Malmö in 1910 and was one of the largest schools for correspondence teaching in Sweden. It merged in 1922 with Osby correspondence institutes also founded in 1910. 1937 there were courses for secondary school and from 1940 organized an engineer education where NKI-engineers graduated. The so-called NKI real schools started in 1941. The school has published a famous encyclopedia, NKI-school encyclopedia, which sold 200,000 copies, encyclopaedia published between 1937 and 1952. The NKI -school merged with Hermods 1965.

Foundation Gerlesborgsskolan

1974 – September Academy in Gerlesborg Course time: 4 weeks starting September 1 Rector: Arne Isacsson Deputy Head of Training: Georg Suttner Teacher: Lizzie Olsson-Arle, Georg Suttner, Arne Isacsson and Asmund Arle About Foundation Gerlesborgsskolan and September Academy (written in 1974): Gerlesborgsskolan is the largest free art school and is located at Bottnafjorden in commune Tanum in Göteborgs & Bohus län. The location of Gerlesborgsskolan is ideal for outdoor studies in landscape painting, which has always been an important part of teaching. The Foundation Gerlesborgsskolan operates at two schools. Partly in in Gerlesborgsskkolan Bohuslän, Göteborgs & Bohus län, which was founded in 1944 and partly Gerlesborgsskkolan Stockholm, Stockholms län, which was started in 1958. Principal and founder of Gerlesborgsskkolan is the driving force Arne Isacsson who for 30 years has led the school’s work, to begin with without financial help. The school’s situation was very bleak. It was threatened with closure I96I-I962. The economy improved in 1963 by the Foundation Gerlesborgsskolan formed. The school received a fixed annual payment, which later became the appropriation of the state’s cultural budget and gradually increased. The expansion is now a fact. Student Housing built, improvements carried out and new courses are planned. Arne Isacsson is still the school principal. His goal is to create a cultural center for artists of all kinds, has now been realized. Painters, sculptors, writers, theater and TV people can now get together under one roof for the life-giving collaboration. Concerts with good musicians organized for the benefit of teachers, students and locals. concert activities is an old tradition at the school. Many good teachers over the years have been linked to the school. Georg Suttner, deputy director of education, has for years led the school’s international operations through study tours in various countries: France, Switzerland, Provence, Greece, Holland. The school is open during the summer. June 1st organized courses for school children. Course of color knowledge for a week in July. Painting Course in August. September Academy (August 21-September 20). For experienced students and Academie Libre in October of performers and past September academy gains. Septemberacademy mature artists started in the early 50s and has for many years collected school’s most experienced students, and many already trained artists for a concentrated period of work in the Bohuslän landscape during its painting richest time. Strong traditions associated with the September academy and many teachers and students have returned to it year after year. Per Lindekrantz was the first teacher and taught for five years, after which Otte Shield took over. Then came Sixten Lundbohm and then Arne Cassel and the Danish painter and theorist Ejler Bille. In recent years, Arne Isacsson and Georg Suttner taught jointly. 1973 was the Norwegian artist Anders Kjær guest teachers. This year, Lizzie Olsson-Arle to lead the Academy in September. Georg Suttner and Arne Isacsson involved in general, common criticism and Asmund Arle is a guest teacher. Participants September Academy 1974: Almström Kristina (Tumba), Andersson Britt-Marie (Stockholm), Berg Ellen (Strömstad)  Båmstedt Margareta (Karlstad), Elmstam Birgit, (Stockholm), Elmlund Gunilla (Rönnäng) Grunditz Marianne (Älvsjö), Gustafssson Nils-Göran (Skillingaryd), Haking Richard (Djursholm), Johansson Anna Lisa (Uddevalla), Johonson Torsten (Södertälje), de Jounge Lisa (Bromölla), Karneman Birgitta (Bandhagen), Knif Erik (Jakobstad, Finland), Larris Mona (Charlottenlund, Danmark), Larsson Lars-Ove (Uddevalla), Lindberg Ingrid (Göteborg), Lindberg Ulla (Karlstad), Lundström Ivar (Kronoby, Finland), Mowitz Barbro (Skara), Nordström Ester (Göteborg), Norlin John (Dals Långhed), Petersson Sven (Trollhättan), Rosengren Birgit (Göteborg), Rosen Barbro (Fristad), Rudman Greta ( Dals Långhed), Rutgersson Louise (Henån), Strand Margareta (Stockholm), Ström Ingrid (Mölndal), Stålbrand-Hammächer Aune ( Motala), Warg Svante (Örebro), Wennberg Göran (Vällingby), Öije Abel Karin (Upplands Väsby), Östling Anders (Tyresö), Östlund Lars (Borlänge).

Ölands Folkhögskola

About Ölands folkhögskola , Ölands Skogsby: Öland college is a college on Öland, founded 1906th It is located in Ölands Skogsby. 1975 Course in Graphic Techniques including materials science and art history Location: Ölands Folkhögskola, Öland Skogsby Teacher: Per Lindecrantz Rector: Bertil Jonsson Course time: 2 weeks (July 2 to 15) 1976 Course in Graphic Techniques including materials science and art history Location: Ölands Folkhögskola, Öland Skogsby Teacher: Per Lindecrantz Rector: deputy Linette Berndtsson (Göran Palm) Course time: 2 weeks (1-14 July) Participants 1975: Biuw Kersti, Järna Eldhagen Barbro, Stockholm Ericsson Eric, Strängnäs Fish Gertrude, Paris 75006 Hagmarker Sven, 560 28 Lekeryd Hultman Sven, Västervik Håkansson Sigvard, Linghem Knapp Franz Salomonsson Tyra, Åmål Ström Ingrid, Mölndal Strominger Ingrid, USA

Artists Collective Workshop

Artists Collective Workshop (startade 1974), The Castle, Banehagsgatan 1 (old sugar mill) Gothenburg. Ingrid Member of the artists’ collective workshop, KKV between 1977-1997 consequently about 20 years where she went to different courses including in Graphics, Glass casting, Metal Enameling mm, Ingrid created many works in the above mentioned techniques on Artists Collective Workshop. 1977 Course of Copper Graphics for professional artists Location: Collective Workshop, The Castle, Banehagsgatan 1 (old sugar mill) Gothenburg Teacher: Rune Claesson Course time: 2 weeks starting January 17th The County Labour Board in Göteborgs och Bohuslän 1978 Course of Copper Graphics for professional artists Location: Collective Workshop, The Castle, Banehagsgatan 1 (old sugar mill) Gothenburg Teacher: Kjell-Åke Gerinder Course time: 2 weeks starting November 20 The County Labour Board in Göteborgs och Bohuslän 1980 Course in Glass casting for professional artists Teacher: Georg Suttner, Head of Department Location: Collective Workshop, The Castle, Banehagsgatan 1 (old sugar mill) Gothenburg Course time: 4 weeks, 3 November to 5 December Valand Art Academy, University of Gothenburg Participants Glass casting: Knut-Yngve Dahlbäck, V:a Frölunda Lennart Landqvist, Göteborg Bertil Lengstrand, Brännö Lotte Pile, Alafors Friedrich Senger, Göteborg Ingrid Ström, Mölndal Anie Stålkrantz, Linköping Britt-Marie Jern, Göteborg Lars-Erik Anden, Göteborg 1984 Course of Metal Enameling for professional artists. (more precisely, blasting, because enameling and painting of steel) Location: Collective Workshop, The Castle, Banehagsgatan 1 (old sugar mill) Göteborg Teacher: Knut Yngve Dhalbäck Course time: 4 weeks, 20 February to 16 March School Board in Göteborgs och Bohuslän About Artists Collective Workshop: The Castle, Banehagsgatan 1 (old sugar mill) Göteborg Artists Collective Workshop Gothenburg is a nonprofit organization formed in 1974 by a group of artists in collaboration with the Municipality of Gothenburg since its inception wholeheartedly supported the activities. Now there are 11 departments that are open to professional artists and arts and crafts. Several departments are structured, fully or partially, with financial support from the Swedish Arts board and the Swedish Arts funds and others. Through the years collective Workshop Gothenburg arranged a large number of vocational courses for artists and craftsmen in various technology areas. The courses have been arranged both in-house and in cooperation with the Employment Service Culture. KKV Gothenburg are able to organize technical courses in all disciplines. Workshop are usually open to the public during the Culturevenings and Majornas Arttour. usally one time per year (each).

Lithography

In Lithography, Ingrid attended courses of Gösta Andersson in his Lithographic Workshop, by Kronhusbodarna in Gothenburg, She have done almost all lithographs in workshop of Gösta Andersson, Kronhusbodarna later in Pixbo after Gösta Andersson moved his workshop there, after Gösta Andersson stopped with his business Ingrid performed lithographs at Lithographic association Vulcanön Tidaholm. Gösta Andersson on Lithography: “In my work with Lithograph signed and I paint on a model which is available as a vision somewhere inside the head. The printing is done entirely by hand in an old printing press made over sometime at the turn of the century. As a rule, I press some thirty basic images, and by replacing paper and ink I receive a lot of variety in a small edition. Some pressure disappears while working in the trash, and from the remaining discerned those who can represent the original thought. These stamped, numbered, goods declared and signed. The usual practice of the photographic technique reproduce an already before printing completed image, or to work manually on the plate or film and then let the machine take care of the printing is not in my view lithography without offset. As opposed to my idea of what Lithography is the aim of such reproductive technology at minimal variation. With its help, accomplished three -fyrahundra or a thousand perfect machine printed images that purports to be a lithographed or even original lithographs Only the original direct-printing method from the stone by hand pressure to give the picture its special quality and charm / GÖSTA ANDERSON

Gypsum

Gypsumcasting technique (reinforced gypsum), Ingrid attended a private course held in Gothenburg. This is a very exciting technology, in this case, we had a woman model.

Paperlitography

The technology PaperLithography “snatched” Ingrid up somewhere along the way, which is a very interesting technique which unfortunately not used very much in Sweden, their tasks are to compared with traditional lithography on the “right way” However, there is no heavy lifting of stones, etc. “The stones are replaced” with “Paper” designed for this technology, when Ingrid began with technology PaperLithography she was at the time buying from abroad, Ingrid bought “paper” from the United States.

Own Courses

Course leader Medborgarskolan courses in oil painting and watercolors – color and form. Ateljén Kämpegatan 38 – Spring 1982 Ateljén Kämpegatan 38 – Autumn 1986 Åbyschool – Spring 1986