Textil

Väveri, stopperi, broderi, applikationer, lappteknik – Intresset för att arbeta med textilier har alltid funnits. Att arbetet med textil (tyger, garner) ändå kunde utvecklas i form av väveri, stopperi, broderi, applikationer och lappteknik var i första hand på grund av att jag i dessa tekniker även kunde utnyttja ”småstunder” utan några större förberedelser. Att jämföra med ex. tekniken grafik där det krävs mycket sammanhängande tid då det är många delmoment som måste utföras i en följd, dessutom blir man oftast mycket smutsig av denna teknik och det är många arbetsredskap som skall rengöras efter ett arbetspass.

Ingrid hade en traditionel vävstol från föräldrahemmet där hon vävde trasmattor och hon lät också en snickare tillverka en mycket speciell vävstol för att kunna utföra stopperierna.

Tyger och garner av alla typer av material och kvalitet köptes in på samtliga platser som Ingrid oftast besökte av någon annan anledning, så fort det fanns garn eller tygaffär i närheten så var Ingrid ”tvungen” att besöka denna.

Textil Västar, Broderi, Applikationer.

Textil Kappa, Broderi, Applikationer – Ingrid var speciellt nöjd med broderad röd kappa, på fri hand (utan möster).

Textil Västar, Lappteknik.

Textil, Stopperi.
Ingrid lät en snickare tillverka en mycket speciell vävstol (efter hennes instruktioner) för att kunna utföra stopperierna. En stående ”vävstol” där motivet skissades (spegelvänt) på ett papper som sedan infästes på framsidans insida, själva stopperiet utfördes från vävstolens baksida där den uppspända spegelvända förlagan /skissen syntes genom vävstolens ”trådar”. Allteftersom stopperiet blev färdigt d.v.s. skissen / förlagen började döljas på baksidan vävstolen, så kunde Ingrid öppna luckan på framsidan och kolla att bilden utvecklades åt det hållet som hon ville.

Ingrid improviserade med alla typer av garner som hon samlat på sig under årens lopp, Ingrid tyckte det var kul att se hur bilden växte fram ..